Paralimpiadi Tokyo 2020

Paralimpiadi Tokyo 2020 Nuoto - 400 stile libero S7 maschile

ItaliaSt 20215 min
Federico Bicelli nella finale dei 400 stile libero S7 maschile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.
Vai al titolo