Paralimpiadi Tokyo 2020

Paralimpiadi Tokyo 2020 Nuoto - 200 stile libero S5 maschile

ItaliaSt 20214 min
Francesco Bocciardo nella finale dei 200 stile libero S5 maschile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.
Vai al titolo