Paralimpiadi Tokyo 2020

Paralimpiadi Tokyo 2020 Nuoto - 200 stile libero S4 maschile

ItaliaSt 20214 min
Luigi Beggiato nella finale dei 200 stile libero S4 maschile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.
Vai al titolo