Paralimpiadi Tokyo 2020

Paralimpiadi Tokyo 2020 Nuoto - 100 stile libero S5 maschile

ItaliaSt 20212 min
Francesco Bocciardo nella finale dei 100 stile libero S5 maschile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.
Vai al titolo