Paralimpiadi Tokyo 2020

Paralimpiadi Tokyo 2020 Nuoto - 100 stile libero S4 maschile

ItaliaSt 20213 min
Luigi Beggiato nella finale dei 100 stile libero S4 maschile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.
Vai al titolo