RAI SLOVENSKI PROGRAM

RAI SLOVENSKI PROGRAM - RaiPlay
84 min
Ob slovenskem kulturnem prazniku in 75-letnici Radia Trst A ter 25-letnici STV RAI je Deželni sedež RAI s krovnima organizacijama priredil osrednjo proslavo Slovencev v Italiji z naslovom DOKLER VETER NE MENJA SVOJEGA JEZIKA. Sprehod po slovenski pesniški pokrajini je na osnovi literarne predloge Miha Obita, ob izbirni glasbi Andrejke Možina in videoinštalaciji Cosima Miorellija režirala Patrizia Jurinčič Finžgar. Slavnostni govornik je bil David Bandelj, pozdravni nagovor pa je publiki namenil direktor Deželnega sedeža RAI za FJK Guido Corso.