Venezia Biennale Cinema Tv Call - "Lan Xin Da Ju Yuan (Saturday Fiction)" - 04/09/2019

St 20198 min
Intervista di Leonardo Rossi a Lou Ye (regista), Gong Li (attrice) per il film "Lan Xin Da Ju Yuan (Saturday Fiction)"
Vai al titolo