I concerti dell'OSN

Skrowaczewski dirige Beethoven

2020 Italia
L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Stanislaw Skrowaczewski esegue musiche di L. V. Beethoven. Solisti Brigitte Engerer, Olivier Charlier e David Geringas.
Skrowaczewski dirige Beethoven - RaiPlay